Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Część 1: Wstęp i informacje ogólne

Moduły tekstowe Podsumowanie
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Krótko i zwięźle
O nas i o naszej stronie internetowej

Niniejszą stronę internetową prowadzi spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Jerozolimskie 183. Aby skontaktować się z nami, należy skorzystać z danych podanych na stronie zawierającej informacje o spółce.

Jeśli skontaktujesz się z nami, będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsługi Twojego zapytania oraz ewentualnych dalszych pytań. W tym kontekście jesteśmy upoważnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/679 - RODO). Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu obsługi Twojego zapytania.

Nasze dane kontaktowe dostępne są na stronie z informacjami o spółce.

Nasze zasady przewodnie

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony informacji o Tobie. W związku z tym Twoje dane są przetwarzane starannie i w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Wdrożyliśmy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, by chronić nasze strony internetowe przed ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych. Nasi partnerzy, którzy wspierają nas w świadczeniu usług za pomocą niniejszej strony internetowej, także muszą stosować te środki.

Wraz z naszymi partnerami stosujemy najnowsze zabezpieczenia, by chronić Twoje dane.

Jakie informacje standardowo rejestrujemy

Możesz korzystać ze wszystkich części naszej strony internetowej, które nie są chronione przed dostępem bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. Standardowo rejestrujemy każdy przypadek skorzystania z naszej strony internetowej, dzięki czemu możemy usuwać jej wady i wyjaśniać przypadki naruszenia bezpieczeństwa. Więcej informacji o rejestrowanych przez nas danych znajdziesz w punkcie zatytułowanym „Jak przetwarzamy Twoje dane”.

Które z Twoich danych możemy przetwarzać

Szanujemy Twoją prywatność. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane wyłącznie jeśli mamy do tego podstawę prawną. Na naszych stronach internetowych możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych. W pozostałych wypadkach przetwarzamy Twoje dane, ponieważ mamy do tego prawo na podstawie obowiązujących przepisów. Jeśli np. złożysz zamówienie za pomocą naszej strony internetowej, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane w celu jego zrealizowania. To samo dotyczy sytuacji, gdy korzystasz z innych usług oferowanych na naszej stronie internetowej, które wymagają przetwarzania Twoich danych. Możemy także przetwarzać Twoje dane jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie. Przykładem mogą być dane dziennika (logi), które zbieramy w celu zapewnienia m.in., że nasza strona internetowa działa bez błędów. Niezależnie od sytuacji, w odpowiednich wypadkach powiadomimy cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Twoje interesy są zawsze brane pod uwagę w związku z przetwarzaniem danych. Jeśli będziesz mieć powód do złożenia skargi, informacje o przysługujących Ci prawach w zakresie przetwarzania Twoich danych znajdziesz w końcowej części niniejszych informacji o przetwarzaniu danych.

W kolejnym punkcie opisano podstawy, w oparciu o które przetwarzamy dane. W punkcie tym znajdziesz też szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Twoje dane są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane na naszej stronie internetowej (tj. informacje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych).

Co jeszcze powinieneś wiedzieć:

Użytkownicy poniżej 16 roku życia mogą przekazywać nam dane osobowe wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych mogą określać różne limity wiekowe w tej kwestii.

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na sposób przetwarzania Twoich danych na tych stronach internetowych ani na ich zgodność z przepisami o ochronie danych. Dlatego też ważne jest, być zapoznał się informacjami o przetwarzaniu danych podanymi na tych stronach.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie jeśli jesteśmy do tego uprawnieni.

Część 2: Przetwarzanie danych na stronie internetowej

Jak przetwarzamy Twoje dane (pliki dziennika (logi)), pliki cookie, monitoring itp.)
Dane zapisywane w plikach dziennika (logach)

Z przyczyn technicznych, za każdym razem, gdy Twoja przeglądarka otwiera naszą stronę internetową, automatycznie przesyła ona informacje na nasz serwer sieciowy (dane dziennika (logów)). Niektóre z tych danych przechowujemy w plikach dziennika (logach). Należą do nich:

 • data dostępu,
 • godzina dostępu,
 • adres URL strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie,
 • pliki, które otwarto,
 • ilość przesłanych danych,
 • rodzaj i wersja przeglądarki,
 • system operacyjny,
 • adres IP (w formie zanonimizowanej).

Dane dziennika (logi) nie zawierają danych osobowych. Co do zasady, dane dziennika (logi) analizujemy wyłącznie w celu usunięcia błędów w działaniu naszej strony internetowej lub w celu wyjaśnienia incydentów w zakresie bezpieczeństwa. Dane dziennika (logi) przechowujemy przez czas nieokreślony.

Czasami konieczne jest, byśmy zbierali dodatkowe dane osobowe i dane dziennika (logi)

w celu usunięcia błędów lub zachowania dowodów dotyczących incydentów w zakresie bezpieczeństwa. W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych dziennika (logi) (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane te są usuwane po usunięciu błędu lub wyjaśnieniu incydentu w zakresie bezpieczeństwa lub jeśli cel ich przetwarzania stał się nieaktualny z innych względów. W razie wystąpienia incydentu w zakresie bezpieczeństwa lub prowadzenia postępowania w innej sprawie przez właściwe organy, przekażemy dane dziennika (logi) (w zakresie dozwolonym w myśl obowiązujących przepisów i ustalanym osobno w każdym wypadku) organom prowadzącym postępowanie.

Dane dziennika (logi) zawsze przechowujemy osobno od innych danych, które dotyczą korzystania z naszej strony internetowej.

Wykorzystujemy dane dziennika (logów) w celu usuwania błędów i wyjaśniania incydentów w zakresie bezpieczeństwa.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się jako użytkownik naszej strony internetowej. Rejestracja jest konieczna jeśli chcesz uzyskać dostęp do dodatkowych usług. W ramach procesu rejestracji zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

Dane wymagane:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • hasło.

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania przekazanych nam w związku z rejestracją na stronie Twoich danych osobowych w celu świadczenia spersonalizowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane zarejestrowanych użytkowników przechowujemy do czasu, aż usuną oni swoje konto oraz minie okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i zobowiązań podatkowych, które wiążą się z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług. Użytkownicy posiadający konto mogą je usunąć korzystając z opcji dostępnych na stronie internetowej. Konto użytkownika pozwala użytkownikom w każdej chwili zmieniać i usuwać określone informacje, które przekazali oni w momencie rejestracji.

Na Twoje żądanie przekażemy ci informacje o Twoich danych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Poprawimy też wszelkie niedokładne informacje oraz usuniemy wskazane przez Ciebie informacje – pod warunkiem, że ich usunięcie nie jest zabronione w myśl przepisów nakazujących nam ich przechowywanie przez określony czas. Aby zwrócić się do nas o wykonanie tych czynności, skorzystaj z danych kontaktowych podanych w końcowej części niniejszych informacji o przetwarzaniu danych.

Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do dodatkowych usług i ofert.

Udział w promocjach, konkursach oraz loteriach

Jeśli zarejestrujesz swój udział w promocji lub konkursie, będziemy przechowywać i wykorzystywać przekazane przez Ciebie dane w celu przeprowadzenia takiej akcji oraz odpowiednich działań następczych. Dane, które zbieramy w tych celach są określone na formularzu rejestracji udziału w danym wydarzeniu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z każdą promocją i konkursem zawarte są w regulaminie każdej takiej akcji.

Jeśli zarejestrujesz swój udział w loterii, organizator loterii, z którym współpracujemy będzie przechowywać i wykorzystywać dane przekazane przez Ciebie w związku z udziałem w loterii w celu przeprowadzenia loterii oraz odpowiednich działań następczych. O szczegółach przetwarzania danych w związku z każdą loterią organizator loterii informuje w regulaminie tej loterii.

Uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych

Jeśli zarejestrujesz swój udział w danym wydarzeniu, będziemy przechowywać i wykorzystywać przekazane przez Ciebie informacje w celu przeprowadzenia tego wydarzenia oraz odpowiednich działań następczych. Dane, które zbieramy w tych celach, są określone w formularzu rejestracji udziału w danym wydarzeniu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z każdym takim wydarzeniem są zawarte w jego regulaminie lub przekazywane w innej formie w trakcie rejestracji uczestnictwa.

W wypadku niektórych wydarzeń konieczne jest dokonanie zapłaty za uczestnictwo w sposób bezpośredni. W razie konieczności zostaniesz przeniesiony na stronę internetową naszego partnera w celu dokończenia procesu płatności. W takim wypadku dane dotyczące płatności (imię i nazwisko, adres pocztowy, liczba uczestników) zostaną przekazane naszemu partnerowi tak, aby umożliwić dokończenie procesu płatności.

Jeśli weźmiesz udział w organizowanym przez nas wydarzeniu, Twoje dane będą bezpieczne.

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które przechowujemy na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki te są odsyłane do nas za każdym razem, gdy ponownie wchodzisz na naszą stronę internetową. Pozawala nam to rozpoznać Cię i np. ułatwić Ci poruszanie się po naszej stronie internetowej dzięki informacjom zawartym w tych plikach.

Pliki cookie nie mogą być wykorzystane do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów komputerowych na dane urządzenie. Mogą one być odczytywane wyłącznie przez serwer sieciowy, z którego pochodzą.

Bez Twojej wyraźnej zgody nie udostępniamy osobom trzecim informacji zapisanych w plikach cookie.

Naszą stronę internetową można również przeglądać bez plików cookie. Przeglądarki internetowe często są skonfigurowane tak, by akceptować pliki cookie. Aby sprawić, że Twoja przeglądarka nie będzie korzystać z plików cookie, możesz (1) zrezygnować z korzystania z plików cookie w chwili wchodzenia na naszą stronę internetową, wybierając odpowiednią opcję w polu informacyjnym (jeśli zostanie wyświetlone) lub (2) wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informacje o tym jak wyłączyć obsługę plików cookie znajdziesz dzięki funkcji pomocy w Twojej przeglądarce. Uwaga: wyłączenie/usunięcie plików cookie może skutkować tym, że niektóre funkcje naszej strony internetowej nie będą działać w oczekiwany sposób. Pliki cookie mogą być konieczne do działania określonych poniżej funkcji naszej strony internetowej. Dodatkowo wyłączenie/usunięcie plików cookie dotyczy wyłącznie przeglądarki, w której dokonano tej czynności. Dlatego też w innych przeglądarkach należy powtórzyć czynność wyłączenia/usunięcia plików cookie.

Nieodnoszące się do osób fizycznych pliki cookie, które wykorzystujemy, by zapewnić działanie określonych funkcji:

 • pliki cookie, w których zapisane są preferencje użytkownika (np. ustawienia wyszukiwarki lub język),
 • pliki cookie, w których zapisane są informacje zapewniające płynne odtwarzanie treści audio i wideo,
 • pliki cookie, w których tymczasowo zapisane są określone informacje dotyczące użytkownika (np. formularza internetowego).

Odnoszące się do osób fizycznych pliki cookie, które wykorzystujemy, by zapewnić działanie określonych funkcji:

 • pliki cookie służące do identyfikacji lub uwierzytelniania naszych użytkowników.

W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane te przechowujemy do czasu, aż dany plik cookie straci ważność albo zostanie przez Ciebie usunięty.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania plików cookie opisane są w odpowiednich punktach niniejszych informacji o przetwarzaniu danych oraz tutaj.

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie w celu umożliwienia Ci korzystania z określonych funkcji.

Sieciowe narzędzia analityczne korzystające z pseudonimizowanych profili użytkowników

Na naszej stronie korzystamy z sieciowych narzędzi analitycznych do różnych celów. Informacje o sieciowych narzędziach analitycznych, z których korzystamy, znajdziesz poniżej. Obejmują one opis przetwarzania danych w ramach tych narzędzi, cel ich przetwarzania oraz informacje o tym, jak uniemożliwić tym narzędziom zbieranie i przetwarzanie Twoich danych. Uwaga: zablokowanie plików cookie zapobiega zbieraniu i przetwarzaniu Twoich danych przez sieciowe narzędzia analityczne jedynie w ograniczonym zakresie.

Twoje odwiedziny na naszej stronie wiele mówią nam o tym czy jest ona atrakcyjna – dlatego korzystamy z sieciowych narzędzi analitycznych, by stale usprawniać jej działanie.

Sieciowe narzędzie analityczne: Adobe Analytics (Omniture)

Do celów działań marketingowych i badania rynku, jak również by dopasować naszą stronę internetową do oczekiwań klientów, korzystamy z analitycznych plików cookie i/lub JavaScript, by zbierać i przetwarzać dane o sposobie, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej oraz odnośników (linków), w które klikasz w newsletterze (jeśli newsletter zawiera odnośniki). Twój profil dotyczący korzystania z naszej strony internetowej tworzony jest na podstawie danych użytkowania; odbywa się to w oparciu o pseudonimizację danych z wykorzystaniem identyfikatora w formie pliku cookie. Także twój adres IP nie jest rejestrowany albo jest anonimizowany niezwłocznie po jego zarejestrowaniu.

Do zbierania danych użytkowania i tworzenia profili użytkowania wykorzystujemy usługę Adobe Analytics firmy Adobe Systems Software Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4–6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia („Adobe”). Informacje dotyczące Twojego korzystania z naszej strony internetowej są przekazywane na serwery firmy Adobe, a następnie analizowane i przesyłane do nas w formie danych zagregowanych. Dane te umożliwiają nam określenie ogólnych tendencji w zakresie korzystania z naszej strony internetowej.

Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z Twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość (jak np. adres e-mailowy). W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przechowywane są w usłudze przez nie więcej niż 37 miesięcy od chwili ich zebrania.

Możliwość rezygnacji: aby uniemożliwić zbieranie danych o swoim korzystaniu z naszej strony internetowej, należy skorzystać z odpowiedniej strony firmy Adobe. Informacje o sposobie działania plików cookie narzędzia Adobe Analytics oraz instrukcje jak je zablokować dostępne są pod adresem http://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html.

Sieciowe narzędzie analityczne: Google Analytics

Przetwarzamy dane używania i tworzymy profile użytkownika przy pomocy serwisu Google Analytics należącego do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Przetwarzanie danych odbywa się w Stanach Zjednoczonych, kraju nieobjętym zakresem Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dziennik Urzędowy UE L.281 p 31). Informacje dotyczące wykorzystywania przez Użytkownika Strony Internetowej BSH przekazywane są na serwer Google, gdzie są one analizowane i zwracane nam w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu witryny internetowej BSH. O ile dane przekazywane na serwer Google przez nas mogą nie stanowić danych osobowych ze względu na swój charakter, zaznaczamy, że Google, Inc., która analizuje te informacje, przestrzega postanowień programu „EU-US Privacy Shield Framework”.

Możliwość rezygnacji: Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” - rezygnacji). Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Google poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”. Chcąc uzyskać informacje dotyczące działania ciasteczek i opcji „opt-out” w Google Analytics, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją udostępnianą przez Google na stronie WWW: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sieciowe narzędzie analityczne: Adobe Test & Target

Aby dopasować działanie naszej strony internetowej do oczekiwań użytkowników, zbieramy i przetwarzamy dane dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, wykorzystując w tym celu analityczne pliki cookie lub JavaScript. Twój profil dotyczący korzystania z naszej strony internetowej tworzony jest na podstawie danych użytkowania; odbywa się to w oparciu o pseudonimizację danych z wykorzystaniem identyfikatora w formie pliku cookie.

Do zbierania danych użytkowania i tworzenia profili użytkowania wykorzystujemy usługę Adobe Test & Target firmy Adobe Systems Software Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4–6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia („Adobe”).

Usługa Adobe Test & Target działa w oparciu o testy typu A/B. Oznacza to, że osobom odwiedzającym naszą stronę internetową wyświetlana jest jej wersja różniąca się od wersji oryginalnej (np. ze zmienioną grafiką lub treścią). Porównanie obu wersji jest źródłem informacji o tym, którą z nich preferują użytkownicy. W trakcie korzystania z usługi Adobe Test & Target dotyczące Cię informacje, które są przetwarzane, nie mogą prowadzić do zidentyfikowania Twojej osoby. Anonimizowane są także adresy IP, co oznacza, że Twój adres IP zostaje skrócony zanim usługa Adobe Test & Target w jakikolwiek sposób przetworzy tę informację. Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z Twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość (np. adres e-mailowy).

W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przechowywane są w usłudze przez nie więcej niż 37 miesięcy od chwili ich zebrania.

Możliwość rezygnacji: aby zablokować zbieranie Twoich danych użytkowania, skorzystaj ze strony internetowej http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Informacje o sposobie działania plików cookie wykorzystywanych przez narzędzie Adobe Test & Target oraz instrukcje jak je zablokować dostępne są pod adresem http://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html.

Sieciowe narzędzie analityczne: Mouseflow

Aby móc prawidłowo zaprojektować naszą stronę internetową, możemy zbierać dane użytkowania dotyczące Twojej wizyty na naszej stronie, wykorzystując w tym celu analityczne pliki cookie i inne technologie. W ramach tych działań rejestrujemy ruchy myszką i kliknięcia losowo wybranych użytkowników naszej strony internetowej. Jeśli będziesz jedną z tych osób, Twój adres IP zostanie oczywiście zanonimizowany. Informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej będą losowo analizowane, tak abyśmy mogli wprowadzić odpowiednie usprawnienia naszej strony.

W celu zbierania danych użytkowania, o których mowa powyżej, korzystamy z usług spółki Mouseflow ApS z siedzibą pod adresem Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania.

Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z Twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość (np. adres e-mailowy). W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane użytkowania usuwane są po trzech miesiącach od dnia ich zebrania.

Możliwość rezygnacji: jeśli nie chcesz, żeby Twoje dane użytkowania były zbierane, skorzystaj ze strony spółki Mouseflow dostępnej pod adresem https://mouseflow.de/opt-out.

Udostępnianie treści w sieciach społecznościowych

Treści umieszczone na naszej stronie internetowej mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych za pomocą odpowiednich zintegrowanych przycisków. Wszystkie przyciski umożliwiające udostępnianie treści w sieciach społecznościowych są zintegrowane w formie prostych hiperlinków, a nie pluginów opracowanych przez właścicieli tych sieci. Dzięki temu Twoje dane nie są automatycznie przesyłane na serwery sieci społecznościowych niezwłocznie po tym, jak wejdziesz na naszą stronę internetową. Dodatkowo jeśli udostępniasz treści z naszej strony internetowej, przesyłamy wyłącznie te informacje, które są konieczne do udostępnienia tych treści. W tym kontekście nie przesyłamy danych osobowych.

Jednocześnie w sieciach społecznościowych można znaleźć proste linki do naszych stron internetowych. Jeśli klikniesz w odnośnik prowadzący z naszej strony internetowej do danej sieci społecznościowej albo jeśli zalogujesz się do niej w celu udostępnienia treści z naszej strony internetowej, Twoje dane będą przetwarzane przez właściciela tej sieci. Aby uzyskać informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez właściciela sieci społecznościowej, jak również swoich praw i ustawień, które pomogą chronić Twoją prywatność, należy zapoznać się z informacjami o przetwarzaniu danych udostępnionymi przez właściciela danej sieci społecznościowej.

Możesz udostępniać treści z naszej strony internetowej w sieciach społecznościowych bez obawy o swoje dane.

Wyszukiwanie punktów na mapach Google Maps

Jedną z funkcji dostępnych użytkownikom naszej strony internetowej jest mapa, na której możemy wyświetlać różne punkty uwzględniając Twoją lokalizację. Mapa ta pochodzi z usługi Google Maps. Usługę tę oferuje spółka Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi Google Maps dostępne są pod adresem http://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.

W celu skorzystania z tej funkcji na stronie, musisz podać swoją lokalizację – ręcznie albo poprzez włączenie funkcji geolokacji w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli wpiszesz adres ręcznie, dane osobowe nie będą przetwarzane, chyba że podasz swój adres domowy. Automatyczne określenie lokalizacji za pomocą funkcji geolokacji dostępnej w przeglądarce internetowej wymaga przetworzenia twojego adresu IP. W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania za twoją zgodą danych (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/679), których twoja przeglądarka internetowa zażąda w chwili dostępu do mapy. W tym kontekście nie przechowujemy twojego adresu IP.

Sytuacje, w których przesyłamy Twoje dane innym podmiotom

Prowadząc naszą stronę internetową, współpracujemy z wieloma usługodawcami. Usługodawców tych wybieramy starannie i zawieramy z każdym z nich umowę o przetwarzaniu danych, by chronić Twoje dane.

Usługodawcy, z którymi współpracujemy w tym zakresie, to:

 • usługodawcy świadczący usługi hostingowe,
 • usługodawcy świadczący usługi programistyczne,
 • usługodawcy świadczący usługi w zakresie sprzedaży i marketingu,
 • usługodawcy świadczący usługi w zakresie infolinii.

Innym odbiorcom Twoje dane przekazujemy wyłącznie jeśli jest to konieczne do zrealizowania zawartej z Tobą umowy, jeśli my lub odbiorca danych ma uzasadniony interes w ujawnieniu Twoich danych lub jeśli wyraziłeś zgodę na dany przypadek przekazania danych. Odbiorcy ci obejmują usługodawców i inne przedsiębiorstwa należące do naszej grupy kapitałowej. Oprócz tego dane mogą być przekazywane innym odbiorcom w sytuacji, gdy jesteśmy zobowiązani do takiego działania na podstawie przepisów prawa lub ostatecznych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych.

Inni odbiorcy Twoich danych to:

 • firmy spedycyjne zajmujące się dostawą/odbiorem produktów,
 • podmioty obsługujące płatności,
 • podmioty świadczące usługi w zakresie zarządzania należnościami.

Wszyscy nasi usługodawcy przetwarzający Twoje dane w związku z działaniem naszej strony internetowej są starannie wybierani i muszą spełniać standardy w zakresie ochrony danych.

Część 3: Prawa użytkowników

Twoje prawa

Poniżej znajdziesz krótki opis przysługujących Ci praw w zakresie ochrony Twoich danych osobowych. Wnioski o realizację tych praw należy przekazywać za pomocą następujących kanałów komunikacji:

 • Dla konsumentów: prosimy skorzystać z elektronicznego formularza wniosku dotyczącego danych konsumenta dostępnego na stronie https://datarequest.bsh-group.com/ - prosimy wybrać odpowiednią wersję językową dostępną po rozwinięciu menu na tej stronie internetowej
 • Dla sprzedawców/klientów biznesowych/dostawców towarów i usług dla BSH oraz ich pracowników: prosimy o kontakt z naszym lokalnym działem sprzedaży lub zaopatrzenia
 • Nasi pracownicy: prosimy o kontakt z naszym lokalnym działem HR.
Prawo do uzyskania informacji o Twoich danych

Na wniosek przekażemy Ci informacje o Twoich danych znajdujących się w naszym posiadaniu.

Prawo do poprawienia i uzupełnienia Twoich danych

Po otrzymaniu od Ciebie powiadomienia poprawimy Twoje dane jeśli są one niedokładne. Po otrzymaniu od Ciebie powiadomienia uzupełnimy też niekompletne dane – pod warunkiem, że będzie to konieczne do celów, w których Twoje dane są przetwarzane.

Prawo do usunięcia Twoich danych

Na Twój wniosek usuniemy Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu. Niemniej jednak niektóre dane zostaną usunięte dopiero po upłynięciu obowiązkowego okresu ich przechowywania, czego w niektórych wypadkach mogą wymagać obowiązujące przepisy lub co może być konieczne, byśmy byli w stanie wykonać nasze zobowiązania umowne względem Ciebie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych

W określonych w przepisach wypadkach ograniczymy przetwarzanie Twoich danych jeśli zwrócisz się do nas z taką prośbą. Przetwarzanie takich danych będzie ograniczone zgodnie z przepisami. .

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania Twoich danych przez nas na podstawie tej zgody przed jej usunięciem.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych

Możesz wyrazić sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych ze skutkiem na przyszłość jeśli przetwarzamy Twoje dane zgodnie z jedną podstaw prawnych określonych w art. 6 ust. 1 lit. e lub f rozporządzenia (UE) 2016/679. W wypadku, gdy wyrazisz sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych – chyba, że istnieją ważne lub uzasadnione przyczyny przemawiające za ich dalszym przetwarzaniem. Przetwarzanie Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego w żadnym wypadku nie stanowi dla nas ważnej lub uzasadnionej przyczyny.

Prawo do przenoszenia Twoich danych

Na Twój wniosek możemy udostępnić Ci Twoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania na komputerze formacie.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Aby zapewnić pełną kontrolę nad Twoimi danymi, przysługują Ci kompleksowe prawa, z których możesz skorzystać, by decydować o sposobie, w jaki przetwarzamy te dane.

Punkt kontaktowy w zakresie pytań dotyczących ochrony danych oraz inspektor ochrony danych

Jeżeli jesteś konsumentem to w celu zgłoszenia prośby o wykonanie Twoich praw w odniesieniu do danych osobowych skorzystaj z formularza na stronie internetowej https://datarequest.bsh-group.com/. Jeżeli jesteś kontrahentem lub pracownikiem BSH użyj kanału komunikacji wskazanego powyżej pod nagłówkiem „Twoje prawa”.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych przetwarzanych przez BSH, możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych:

Pan Thorsten Thaysen
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa

email: [email protected]

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych.

Zmiany niniejszych informacji o przetwarzaniu e danych osobowych

Niniejsze informacje o przetwarzaniu danych odzwierciedlają aktualny sposób przetwarzania danych na naszej stronie internetowej. W razie zmiany tego sposobu, niniejsze informacje zostaną odpowiednio zaktualizowane. Na naszej stronie internetowej zawsze dostępna jest aktualna wersja informacji o przetwarzaniu danych, dzięki czemu możesz zapoznać się z zakresem danych, które przetwarzamy.

Obowiązuje od: 06.12.2018 r.
Wersja: DPI_1.1_PL