Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Część 1: Wstęp i informacje ogólne

Moduły tekstowe Podsumowanie
Informacje o ochronie danych
Krótko i zwięźle
O nas i o naszej stronie internetowej

Niniejszą stronę internetową prowadzi spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 183, 02-222 WarszawaAby skontaktować się ze spółką, należy skorzystać z danych podanych na stronie zawierającej informacje o spółce.

Nasze dane kontaktowe dostępne są na stronie z informacjami o spółce.

Nasze zasady

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich informacji. W związku z tym Twoje dane są przetwarzane starannie i w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Wdrożyliśmy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, by chronić nasze strony internetowe przed ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych. Nasi partnerzy, którzy wspierają nas w świadczeniu usług za pomocą niniejszej strony internetowej, także muszą stosować te środki.

Wraz z naszymi partnerami stosujemy najnowsze zabezpieczenia, by chronićTtwoje dane.

Jakie informacje rejestrujemy standardowo

Możesz korzystać ze wszystkich części naszej strony internetowej, które nie są chronione przed dostępem, bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. Rejestrujemy każdy przypadek skorzystania z naszej strony internetowej, dzięki czemu możemy zapobiegać atakom, usuwać jej wady i wyjaśniać przypadki naruszenia bezpieczeństwa. Więcej informacji o rejestrowanych przez nas danych znajdziesz w punkcie zatytułowanym „Jak przetwarzamy twoje dane”.

Które z Twoich danych możemy przetwarzać

Szanujemy Twoją prywatność. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane wyłącznie wtedy, kiedy mamy na to pozwolenie. Podsumowanie przepisów, w oparciu o które przetwarzamy dane, znajduje się w końcowej części niniejszej informacji.. W pozostałych wypadkach przetwarzamy Twoje dane, ponieważ mamy do tego prawo na podstawie obowiązujących przepisów.. To samo dotyczy sytuacji, gdy korzystasz z innych usług oferowanych na naszej stronie internetowej, które wymagają przetwarzania Twoich danych. Możemy także przetwarzać Twoje dane, jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie. Przykładem mogą być dane dziennika (logi), które zbieramy w celu zapewnienia m.in., że nasza strona internetowa działa bez błędów (dotyczy to także udostępniania strony w sensie technicznym). Niezależnie od sytuacji, zawsze powiadomimy cię o tym, że przetwarzamy Twoje dane. Twoje interesy zostaną też oczywiście w takiej sytuacji uwzględnione. Jeśli będziesz mieć pytania dotyczące Twoich danych osobowych, informacje o przysługujących ci prawach w zakresie przetwarzania twoich danych znajdziesz w końcowej części niniejszej informacji o ochronie danych.

W kolejnym punkcie opisano podstawy, w oparciu o które przetwarzamy dane. W tym punkcie znajdziesz też szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Twoje dane są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane na naszej stronie internetowej (tj. informacje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych).

Co jeszcze powinieneś wiedzieć:

Użytkownicy poniżej 16. roku życia powinni przekazywać nam dane osobowe wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych mogą określać różne limity wiekowe w tej kwestii.

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które do nas nie należą. Nie mamy wpływu na sposób przetwarzania Twoich danych na tych stronach internetowych ani na ich zgodność z przepisami o ochronie danych. Dlatego też ważne jest, aby zapoznać się informacjami o ochronie danych podanymi na tych stronach.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie jeśli jesteśmy do tego uprawnieni.

Część 2: Przetwarzanie danych na stronie internetowej

Jak przetwarzamy Twoje dane (wyświetlanie strony internetowej, pliki dziennika - logi, pliki cookie, monitoring itp.) W tej części opisujemy dane, które przetwarzamy w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, w tym z usług na niej oferowanych, oraz cele, w których dane te są wykorzystywane.
Wyświetlanie strony internetowej, dane dziennika (logi)

Aby móc wyswietlić naszą stronę internetową w Twojej przeglądarce, korzystamy z różnych urządzeń technicznych zapewniających, że cała treść (tekst, obrazy, klipy wideo itp.) jest zawsze aktualna. Aby zapewnić, że kwestie dotyczące naszej strony internetowej, w tym szybkość jej ładowania, są stale usprawniane, korzystamy z usług technicznych, które umożliwiają nam dostarczanie treści koniecznych do wyświetlenia naszej strony internetowej.

Z przyczyn technicznych za każdym razem, gdy Twoja przeglądarka otwiera naszą stronę internetową, automatycznie przesyła ona informacje na nasz serwer sieciowy (dane dziennika-logi). Niektóre z tych danych przechowujemy w plikach logów. Należą do nich:

 • data dostępu,
 • godzina dostępu,
 • adres URL strony internetowej,
 • wersja użytego protokołu HTTP,
 • pliki, które zostały otwarte,
 • ilość przesłanych danych,
 • typ i wersja przeglądarki internetowej,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • adres IP.

Dane dziennika (logi) nie zawierają danych osobowych. Dane dziennika (logi) analizujemy wyłącznie jeśli w danym wypadku jest to konieczne, w szczególności w celu usunięcia błędów w działaniu naszej strony internetowej lub w celu wyjaśnienia incydentów w zakresie bezpieczeństwa. Dane dziennika (logi) przechowujemy przez czas 42 dni.

Dodatkowo konieczne może być zbieranie przez nas informacji o adresie IP urządzenia, a także rejestrowanie danych w celu usuwania usterek lub przechowywania dowodów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa. Dane te są usuwane po usunięciu błędu lub wyjaśnieniu incydentu z zakresu bezpieczeństwa lub jeśli cel ich przetwarzania stał się nieaktualny z innych względów. W razie wystąpienia incydentu z zakresu bezpieczeństwa przekażemy dane dziennika - logów (w zakresie dozwolonym i koniecznym w myśl obowiązujących przepisów i ustalanym osobno w każdym wypadku) organom prowadzącym postępowanie.

Tego typu dane dziennika (logi) zawsze przechowujemy osobno od innych danych, które dotyczą korzystania z naszej strony internetowej.

Dane, o których jest tutaj mowa, są konieczne do wyświetlania strony internetowej, w tym oferowanych na niej usług, oraz umożliwiają bezpieczne korzystanie ze strony internetowej i z tych usług.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, zapewniamy taką możliwość za pośrednictwem e-maila: kontakt@akademiasmaku.pl lub w formie pisemnej, przesyłając list polecony na adres wskazany w Regulaminie.

Jeżeli okaże się to niezbędne do załawienia sprawy w związku, z którą się z nami kontaktujesz,, możemy poprosić cię o podanie danych osobowych. W takim przypadku, poprosimy Cię wyłącznie o dane osobowe, które są niezbędne do obsłużenia Twojego wniosku.

Przesłane nam w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów, w których zostały przez Ciebie przekazane, w szczególności, by obsłużyć Twój wniosek. Dane te nie będą wykorzystywane w jakichkolwiek innych celach ani przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Powyższe nie obejmuje – w zakresie, w jakim jest to konieczne to zrealizowania Twojego wniosku – osób i przedsiębiorstw (np. lokalnych przedsiębiorstw usługowych) biorących udział w przekazywaniu i udzielaniu odpowiedzi na Twój wniosek. Jeśli nie obowiązują żadne wymogi prawne w zakresie przechowywania danych, Twoje dane osobowe zostaną usunięte po obsłużeniu Twojego wniosku.

Jeśli skontaktujesz się z nami, wykorzystamy twoje dane wyłącznie w celu załatwienia twojej sprawy.

Nasze profile w mediach społecznościowych

Ochrona Twojej prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest dla nas ważna. Dane osobowe, które zostaną nam przekazane po ich zebraniu w związku z Twoją wizytą w danym serwisie spoełcznościowym (np. fanpage na Facebooku, konto na Instagramie/Pintereście), przetwarzamy w sposób poufny i zawsze w zgodzie z przepisami ustawowymi.

Za przetwarzanie Twoich danych w ramach naszych profili w mediach społecznościowych odpowiada operator danego serwisu społecznościowego (zob. przykłady poniżej) wspólnie z nami. W zakresie, w jakim przetwarzanie tych danych odbywa się w obszarze, za który jesteśmy odpowiedzialni, jesteśmy do twojej dyspozycji jeśli chodzi o pytania dotyczące ochrony danych oraz wykonywania twoich praw zgodnie z niniejszą informacją o ochronie danych.

Przetwarzanie danych przez serwisy społecznościowe

Serwisy społecznościowe przetwarzają twoje dane osobowe niezwłocznie po tym, jak z nich skorzystasz. Przetwarzanie związane jest m.in. z następującymi procesami:

 • przeglądanie strony lub wiadomości lub klipu wideo na stronie,
 • zapisywanie i wypisywanie się jako fan danej strony,
 • oznaczanie strony lub wiadomości polubieniem, brakiem polubienia albo w podobny sposób,
 • polecenie strony w wiadomości lub komentarzu,
 • skomentowanie, podzielenie się lub napisanie odpowiedzi na wiadomość (włącznie z rodzajem odpowiedzi),
 • ukrycie aktywności na stronie lub zgłoszenie spamu,
 • kliknięcie, na innej stronie internetowej, w tym stronie internetowej poza serwisem społecznościowym, odnośnika prowadzącego do danej strony,
 • przesunięcie kursora myszy na nazwę lub zdjęcie profilowe w celu obejrzenia podglądu treści,
 • korzystanie z funkcji oferowanych przez operatora serwisu społecznościowego, w tym strony internetowej, numeru telefonu, przycisku „zaplanuj trasę” lub innego przycisku,
 • informowanie o tym czy logowanie następuje z komputera czy z urządzenia mobilnego.

Na wskazanych poniżej stronach możesz sprawdzić jakie dane osobowe są zbierane przez poszczególne serwisy społecznościowe, w jaki sposób są one przetwarzane i jakie prawa w zakresie ochrony danych przysługują ci względem operatora serwisu. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez operatorów serwisów społecznościowych w związku z ankietami.

Przetwarzanie danych przez nas

Na naszej stronie internetowej w serwisie społecznościowym mamy za pośrednictwem jego operatora dostęp do następujących kategorii danych:

 • Operator udziela nam dostępu do analiz statystycznych zapewniających informacje o korzystaniu z naszej strony w serwisie społecznościowym. Dane te nie umożliwiają nam przeprowadzanie analiz korzystania z naszej strony przez poszczególne osoby. Mamy jedynie dostęp do danych zagregowanych (np. liczba odwiedzin, polubień, osób śledzących stronę, regiony, z których osoby te pochodzą, ich grupy wiekowe, płeć itp.), które dotyczą odwiedzających naszą stronę i sposobu, w jaki z niej korzystają. Nie są nam udostępniane dane poszczególnych użytkowników, w oparciu o które została przeprowadzona analiza.
 • Możemy określić grupę docelową naszego profilu w mediach społecznościowych lub poszczególne artykuły, które publikujemy. Ustawienia oparte są na parametrach ogólnych (np. grupa wiekowa, język, region, zainteresowania), które pozwalają dostosować nasze treści do określonych grup. Nie jest możliwe odniesienie się przez nas do poszczególnych osób lub ich zidentyfikowanie na podstawie danych, które otrzymujemy od operatora serwisu społecznościowego.
 • Jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio poprzez operatora serwisu społecznościowego albo w inny sposób oznaczający świadome przekazanie danych osobowych (np. bezpośrednie dołączenie do sieci naszego profilu w mediach społecznościowych), będziemy przechowywać i przetwarzać te dane w celach, w których nam je przekazałeś.
 • Dane te przetwarzamy wyłącznie w celu udostępnienia grupie docelowej treści zawartych w naszym profilu oraz w celu lepszego zrozumienia i optymalizacji sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron w mediach społecznościowych.

Ponadto nie mamy wpływu na przetwarzanie danych (w związku z ich przekazywaniem) przez operatorów serwisów społecznościowych.

Aby dowiedzieć się jakie dane osobowe są zbierane przez poszczególne serwisy społecznościowe, w jaki sposób są one przetwarzane i jakie prawa w zakresie ochrony danych przysługują ci względem operatora serwisu, zapoznaj się z informacjami dostępnymi pod następującymi adresami:

Informacje o programie Tarcza Prywatności UE–USA dostępne są pod adresem https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Informacje o ochronie prywatności w związku z korzystaniem z naszych profili w mediach społecznościowych.

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy i jak one działają
Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w specjalnym obszarze pamięci twojej przeglądarki. Pliki te nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów na komputery. Pliki cookie są tworzone w chwili, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, albo za pomocą kodu pikselowego lub narzędzia typu web beacon. Pliki cookie mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer sieciowy tej samej domeny, za pomocą której zostały utworzone.

Naszą stronę internetową można również przeglądać bez plików cookie. Przeglądarki internetowe często są skonfigurowane tak, by akceptować pliki cookie. Aby uniemożliwić Twojej przeglądarce internetowej korzystanie z plików cookie, możesz je dezaktywować w jej ustawieniach oraz usunąć utworzone już pliki cookie. Informacje o tym, jak wyłączyć obsługę plików cookie lub je usunąć, znajdziesz dzięki funkcji pomocy w Twojej przeglądarce. Dezaktywacja/usunięcie plików cookie może skutkować nieprawidłowym działaniem poszczególnych funkcji naszej strony internetowej. Pliki cookie, które mogą być konieczne do działania określonych funkcji naszej strony internetowej, są opisane poniżej. Dodatkowo dezaktywacja/usunięcie plików cookie dotyczy wyłącznie przeglądarki, w której te czynności zostaną wykonane. Dlatego też w innych przeglądarkach należy powtórzyć czynność wyłączenia/usunięcia plików cookie.

Oprócz tego istnieją różne sposoby zapobiegania tworzeniu określonych plików cookie poprzez zaznaczenie ich w oknie pojawiającym się przy wejściu na naszą stronę internetową lub indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych dostawców usług, z których narzędzi korzystamy w określonych celach. Ta druga możliwość jest bezpośrednio związana z danym narzędziem.

Sesyjne pliki cookie

Oferując naszą stronę internetową, korzystamy z sesyjnych plików cookie, które zapisujemy na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz naszą stronę – bez względu na to, które pliki cookie zaznaczyłeś w oknie, które pojawiło się przy wejściu na nią. Pliki te są zawsze automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki (programu). Umożliwia nam to oferowanie różnych funkcji na naszej stronie internetowej dzięki informacjom z plików cookie.

Korzystamy z niezawierających danych osobowych sesyjnych plików cookie w następujących celach:

 • zapewnianie bezbłędnego wyświetlania zawartości audio i wideo (np. odtwarzanie klipów z portali Vimeo i YouTube),
 • tymczasowe zapisywanie określonych informacji dotyczących użytkownika (np. identyfikator sesji na bazie którego użytkownik jest identyfikowany),
 • usprawnianie przyjazności strony dla użytkowników oraz pomiar zasięgu statystycznego.

Sesyjne pliki cookie zawierające dane osobowe, które wykorzystujemy w określonych celach:

 • sesyjne pliki cookie, w których tymczasowo zapisane są określone informacje identyfikujące lub uwierzytelniające użytkownika (np. identyfikator sesji pozwalający tymczasowo zapisać zawartość koszyka zakupów).

Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, nie później jednak niż z końcem okresu, na jaki zostały utworzone.

Stałe pliki cookie

Stałe pliki cookie pozostają zapisane w Twoim urządzeniu także po zamknięciu przeglądarki internetowej. Informacje zapisane w tych plikach wykorzystujemy do oferowania wygodnych funkcji na naszej stronie internetowej (np. zapisywanie określonych preferencji lub ustawień języka), ale także do zbierania danych o zachowaniu użytkowników na naszej stronie w celu jej usprawniania (np. wykrywanie błędów) oraz spersonalizowania wyświetlanych reklam.

Stałe pliki cookie zawierające dane osobowe umożliwiające zbieranie informacji o Twoim zachowaniu są przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą, którą możesz wyrazić przy pierwszej wizycie na naszej stronie, zaznaczając odpowiednią opcję w wyświetlonym oknie. Zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Twoich zachowań możesz wycofać w dowolnej chwili, usuwając wszystkie pliki cookie zapisane w Twojej przeglądarce internetowej. W takim wypadku konieczne może być jednak podjęcie nowej decyzji co do korzystania z plików cookie do wskazanych powyżej celów, ponieważ przy wejściu na naszą stronę internetową ponownie wyświetli się okno z pytaniem o zgodę. Możesz także wycofać zgodę na korzystanie z poszczególnych narzędzi analitycznych/marketingowych, zgodnie z poniższymi informacjami.

Dane zawarte w stałych plikach cookie są przechowywane do końca okresu w nich określonego albo do chwili ich usunięcia.

Nasze strony internetowe korzystają z plików cookie – w tej części wyjaśniamy z jakich plików cookie korzystamy i jakie dane są tworzone i przetwarzane

Poniżej szczegółowo opisano technologie wykorzystywane przez nas i naszych partnerów do analizowania zachowań użytkowników:
Sieciowe narzędzia analityczne korzystające z profili użytkowników

Korzystamy z sieciowych narzędzi analitycznych do celów reklamy, badań marketingowych i pozyskiwania informacji zwrotnych od użytkowników w odniesieniu do działania naszej strony internetowej (oraz, w odpowiednich wypadkach, newslettera). Do tych celów wykorzystujemy analityczne pliki cookie lub skrypty języka Java, co pozwala nam zbierać i przetwarzać dane o Twojej pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej oraz ewentualnym kliknięciu w linki zawarte w newsletterze. Zbieranie danych na temat korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej oraz tworzenie twojego profilu w tym zakresie mają miejsce z użyciem identyfikatora cookie. Twój adres IP nie jest zbierany ani anonimizowany bezpośrednio po zebraniu. W związku z tym niemożliwe jest bezpośrednie określenie Twojej tożsamości na podstawie wspomnianego identyfikatora.

Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje o sieciowych narzędziach analitycznych oraz o tym jak uniemożliwić im zbieranie i przetwarzanie Twoich danych albo ograniczyć zakres tych czynności.

Twoje odwiedziny na naszej stronie wiele mówią nam o tym czy jest ona atrakcyjna – dlatego korzystamy z sieciowych narzędzi analitycznych, by stale usprawniać jej działanie.

Adobe Analytics (Adobe Marketing Cloud)

Do celów analityki sieciowej korzystamy z Adobe Audience Manager i Adobe Tracking (dalej jako „Adobe Analytics”) – usług oferowanych przez spółkę Adobe Systems Software Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia (dalej jako „Adobe”). Informacje dotyczące Twojego korzystania z naszej strony internetowej są przekazywane na serwery spółki Adobe, a następnie analizowane i przesyłane do nas w formie danych zagregowanych. Dane te umożliwiają nam określenie ogólnych tendencji w zakresie korzystania z naszej strony internetowej.

Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić twoją tożsamość (np. adres e-mailowy). Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przechowywane są w usłudze przez nie więcej niż 24 godzinyod chwili ich zebrania.

Możliwość rezygnacji: aby uniemożliwić zbieranie danych o swoim korzystaniu z naszej strony internetowej, należy skorzystać z odpowiedniej strony firmy Adobe. Informacje o sposobie działania plików cookie narzędzia Adobe Analytics oraz instrukcje jak je zablokować dostępne są pod adresem http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Adobe Test & Target

Adobe Test & Target (usługa świadczona przez spółkę Adobe Systems Software Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia, dalej jako „Adobe“) działa w oparciu o testy A/B. Oznacza to, że osobom odwiedzającym naszą stronę internetową wyświetlana jest jej wersja różniąca się od wersji oryginalnej (np. ze zmienioną grafiką lub treścią). Porównanie obu wersji jest źródłem informacji o tym, którą z nich preferują użytkownicy. W trakcie korzystania z usługi Adobe Test & Target dotyczące cię informacje, które są przetwarzane, nie mogą prowadzić do zidentyfikowania Twojej osoby. Anonimizowane są także adresy IP, co oznacza, że Twój adres IP zostaje skrócony zanim usługa Adobe Test & Target w jakikolwiek sposób przetworzy tę informację. Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z Twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić twoją tożsamość (np. adres e-mailowy).

Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przechowywane są w usłudze przez nie więcej niż 24 godziny y od chwili ich zebrania.

Możliwość rezygnacji: aby zablokować zbieranie Twoich danych użytkowania, skorzystaj ze strony internetowej http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Informacje o sposobie działania plików cookie wykorzystywanych przez narzędzie Adobe Test & Target oraz instrukcje jak je zablokować dostępne są pod adresem https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Mouseflow

Aby poprawić jakość naszej strony internetowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług, rejestrujemy ruchy i kliknięcia myszką losowo wybranych użytkowników naszej strony internetowej, przy czym ich adresy IP są anonimizowane.

W celu zbierania danych użytkowania, o których mowa powyżej, korzystamy z usług spółki Mouseflow ApS z siedzibą pod adresem Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania.

Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z Twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić twoją tożsamość (np. adres e-mailowy). Dane użytkowania usuwane są po trzech miesiącach od dnia ich zebrania.

Możliwość rezygnacji: jeśli nie chcesz, żeby Twoje dane użytkowania były zbierane, skorzystaj ze strony spółki Mouseflow dostępnej pod adresem https://mouseflow.com/opt-out/.

Sieci społecznościowe oraz podobne sieci i usługi

Treści umieszczone na naszej stronie internetowej mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych za pomocą odpowiednich zintegrowanych przycisków. Wszystkie przyciski umożliwiające udostępnianie treści w sieciach społecznościowych są zintegrowane w formie prostych hiperlinków, a nie pluginów opracowanych przez właścicieli tych sieci. Dzięki temu Twoje dane nie są automatycznie przesyłane na serwery sieci społecznościowych niezwłocznie po tym, jak wejdziesz na naszą stronę internetową. Dodatkowo jeśli udostępniasz treści z naszej strony internetowej, przesyłamy wyłącznie te informacje, które są konieczne do udostępnienia tych treści (np. odnośnik do treści, które chcesz udostępnić). W tym kontekście nie przesyłamy danych osobowych.

Jednocześnie w sieciach społecznościowych można znaleźć proste linki do naszych stron internetowych. Jeśli klikniesz w odnośnik prowadzący z naszej strony internetowej do danej sieci społecznościowej albo jeśli zalogujesz się do niej w celu udostępnienia treści z naszej strony internetowej, twoje dane będą przetwarzane przez właściciela tej sieci.

Jeśli w trakcie korzystania z naszej strony internetowej jesteś zarejestrowany i zalogowany w innych sieciach lub usługach wymagających rejestracji (np. Vimeo, YouTube), sieci i usługi te mogą zbierać informacje dotyczące korzystania oraz zapisywać ustawienia, np. w zakresie odtwarzania klipów wideo. Niemniej jednak dane te są zbierane wyłącznie przez daną sieć lub usługę, na jej odpowiedzialność, oraz przetwarzane przez danego usługodawcę.

Aby uzyskać informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez właściciela danej sieci społecznościowej, jak również swoich praw i ustawień, które pomogą chronić twoją prywatność, należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych udostępnionymi na stronie internetowej danej sieci społecznościowej.

Możesz udostępniać treści z naszej strony internetowej w sieciach społecznościowych bez obawy o swoje dane.

Sytuacje, w których przesyłamy Twoje dane innym podmiotom

Prowadząc naszą stronę internetową, współpracujemy z wieloma usługodawcami. Usługodawców tych wybieramy starannie i zawieramy z każdym z nich odpowiednią umowę, by chronić Twoje dane.

Usługodawcy, z którymi współpracujemy w tym zakresie, to:

 • usługodawcy świadczący usługi hostingowe, w tym powiązane usługi techniczne (np. kontrola i pomiar wydajności, sieci dostarczania treści),
 • usługodawcy zapewniający dodatkowe funkcjonalności naszej strony internetowej (np. klipy wideo dotyczące produktów, katalog do przeglądania),
 • usługodawcy świadczący usługi programistyczne,
 • usługodawcy świadczący usługi w zakresie sprzedaży i marketingu,

Innym odbiorcom twoje dane przekazujemy wyłącznie jeśli jest to konieczne do zrealizowania zawartej z Tobą umowy, jeśli my lub odbiorca danych ma uzasadniony interes w ujawnieniu Twoich danych lub jeśli wyraziłeś zgodę na dany przypadek przekazania danych. W takim wypadku Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do odbiorcy twoich danych. Odbiorcy ci obejmują usługodawców i inne przedsiębiorstwa należące do naszej grupy kapitałowej. Oprócz tego dane mogą być przekazywane innym odbiorcom w sytuacji, gdy jesteśmy zobowiązani do takiego działania na podstawie przepisów prawa lub ostatecznych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych.

Wszyscy nasi usługodawcy przetwarzający twoje dane w związku z działaniem naszej strony internetowej są starannie wybierani i muszą spełniać standardy w zakresie ochrony danych.

Punkt kontaktowy w zakresie pytań dotyczących ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych lub możliwości skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz skorzystać z poniższych danych, by skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Pan Thorsten Thaysen
Inspektor Ochrony Danych
email: data-protection-pl@bshg.com

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres:
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych.

Zmiany niniejszych informacji o ochronie danych

Niniejsze informacje o ochronie danych odzwierciedlają aktualny sposób przetwarzania danych na naszej stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia wszelkich zmian niniejsze informacje zostaną odpowiednio zaktualizowane. Na naszej stronie internetowej zawsze dostępna jest aktualna wersja informacji o ochronie danych, dzięki czemu możesz zapoznać się z zakresem danych, które przetwarzamy.

Część 3: Prawa użytkowników

Informacje uzupełniające zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Podstawa prawna przetwarzania danych

Powyższe czynności w zakresie przetwarzania danych wykonujemy na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b of rozporządzenia (UE) 2016/679:
  1. korzystanie ze strony internetowej,
 • art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679:
  1. kwestie techniczne związane z wyświetlaniem strony internetowej (np. sieci dostarczania treści),
  2. dodatkowe funkcje strony internetowej (np. klipy wideo dotyczące produktów, katalog do przeglądania),
  3. dane zapisywane w plikach dziennika,
  4. kontakt z nami,
  5. sesyjne i stałe pliki cookie związane z funkcjami ułatwiającymi korzystanie ze strony internetowej,
 • art. 6 ust.1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/679:
  1. stałe pliki cookie rejestrujące sposób korzystania ze strony intenretowej,
  2. sieciowe działania analityczne i marketingowe:
   • mouse flow,
   • Adobe Analytics,
   • Adobe Test & Target

Twoje prawa

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich danych osobowych, poniżej znajdziesz opis tych praw.

Wykonywanie praw w zakresie ochrony danych

Jeżeli będziesz miał pytania lub będziesz chciał zrealizować przysługujące Ci prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt na adres e-mail: data-protection-pl@bshg.com.

Prawo dostępu do danych osobowych: na żądanie udzielimy użytkownikowi informacji na temat jego danych, które przetwarzamy.

Prawo do sprostowania danych osobowych: poprawimy nieprawidłowe informacje na temat użytkownika, jeśli nas odpowiednio powiadomi. Z uwzględnieniem celu przetwarzania, po otrzymaniu od Ciebie powiadomienia uzupełnimy też niekompletne dane.

Prawo do usunięcia danych: na żądanie użytkownika usuniemy informacje jego dotyczące, które przechowujemy. Niemniej jednak niektóre dane zostaną usunięte dopiero po upłynięciu obowiązkowego okresu ich przechowywania, czego w niektórych wypadkach mogą wymagać obowiązujące przepisy lub co może być konieczne, byśmy byli w stanie wykonać nasze zobowiązania względem Ciebie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: w określonych prawnie przypadkach możemy ograniczyć przetwarzanie danych osobowychużytkownika, jeśli użytkownik sobie tego życzy. Dane są przetwarzane wówczas w ograniczonym zakresie.

Prawo do wycofania zgody: w przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika ba podstawie zgody użytkownika użytkownik może w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem w przyszłości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody użytkownika przed jej wycofaniem

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: użytkownik może w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych ze skutkiem w przyszłości, jeżeli przetwarzany jego dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia (UE) 2016/679. W wypadku, gdy wyrazisz sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych – chyba, że istnieją ważne lub uzasadnione przyczyny przemawiające za ich dalszym przetwarzaniem. W przypadku przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych.

Prawo do przenoszenia danych: w określonych prawem przypadkach, użytkownik może żądać przekazania mu lub przesłania bezpośrednio innemu administratorowi w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących użytkownika, które użytkownik dostarczył BSH.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: użytkownik może wnieść skargę dotyczącąochrony danych do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. :

Urząd Ochrony Danych Osobowych, www.uodo.gov.pl

Aby zapewnić pełną kontrolę nad Twoimi danymi, przysługują Ci kompleksowe prawa, z których możesz skorzystać, by zdecydować o sposobie, w jaki przetwarzamy te dane.

Przesyłanie danych do podmiotów z siedzibą poza EOG

Nie przekazujemy danych osobowych podmiotom, które mają siedzibę poza EOG, w tzw. państwach trzecich.

Nie przekazujemy Twoich danych odbiorcom spoza UE.

Obowiązuje od: 28.01.2020 r.
Wersja: DPI_AS_1.1.0_PL