Home Home
Gotuj zdrowo
Potrawy Strzałka w prawo
Pora dnia Strzałka w prawo
Specjalne okazje Strzałka w prawo
Napoje Strzałka w prawo
Dowiedz się Inspiracje Porady Artykuły Quizy Redakcja
Wybierz sprzęt
Kuchnia Strzałka w prawo
Dom Strzałka w prawo
Urządzaj wnętrza

Więcej

Dowiedz się Strzałka w prawo
Wybierz sprzęt Strzałka w prawo
Urządzaj wnętrza

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Część 1: Wstęp i informacje ogólne

Moduły tekstowe

Podsumowanie

Informacje o ochronie danych

Krótko i zwięźle

O nas i o naszej stronie internetowej

Niniejszy dokument stanowi informację o przetwarzaniu danych przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 183, 02-222 Warszawa (dalej „BSH”) dla niniejszej strony internetowej.

Niniejszą stronę internetową www.akademiasmaku.pl (dalej „strona internetowa”) prowadzi spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. Aby skontaktować się ze spółką, należy skorzystać z danych podanych na stronie zawierającej informacje o spółce . W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej BSH będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą stronę internetową , możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, którego dane znajdziesz na końcu niniejszej informacji .

Prawa autorskie

Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, a także ich układ na naszej stronie internetowej jest chroniony prawem autorskim oraz innymi przepisami prawa. Treść naszej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim w celach handlowych. Niektóre ilustracje na stronie są dodatkowo objęte prawem autorskim osób trzecich.

Znaki towarowe

Jeżeli nie ustalono inaczej, wszystkie znaki towarowe na naszej stronie internetowej są chronione ustawowo. Dotyczy to w szczególności marek BSH, tabliczek znamionowych, logotypów firmowych i symboli.

Nasze dane kontaktowe dostępne są na stronie z informacjami o spółce.

Nasze zasady

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna, dlatego też zapewniamy, że Twoje dane są przetwarzane starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wdrożyliśmy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, by chronić naszą stronę internetową przed ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych. Wymagamy także od naszych partnerów stosowania środków o tym samym poziomie zabezpieczeń.

Wraz z naszymi partnerami stosujemy adekwatne zabezpieczenia, by chronić Twoje dane.

Jakie informacje zawarte w dzienniku (ang. „log data”) rejestrujemy standardowo

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej niechronionej dostępem, nie musisz ujawniać swojej tożsamości. Domyślnie rejestrujemy jednak każdy przypadek korzystania z naszej strony internetowej, co pomaga nam zapobiegać atakom na nasza stronę, poprawiać błędy i reagować na przypadki naruszenia bezpieczeństwa. Więcej informacji o rejestrowanych przez nas danych zawartych w dzienniku (ang. „log data”) znajdziesz w punkcie zatytułowanym: Jak przetwarzamy Twoje dane (wyświetlanie strony internetowej, pliki dziennika - logi, pliki cookie, monitoring itp.)

Które z Twoich danych możemy przetwarzać

Szanujemy Twoją prywatność i przetwarzamy Twoje dane wyłącznie wtedy, kiedy zezwala nam na to prawo. Podsumowanie podstaw prawnych, w oparciu o które przetwarzamy Twoje dane, znajduje się w końcowej części niniejszej informacji. Przetwarzanie Twoich danych może odbywać się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub w celu realizacji zawartej z Tobą umowy w zakresie, w jakim korzystasz z naszej Strony Internetowej, a przetwarzanie danych konieczne jest do podjęcia przez nas działań zgodnie z Twoim żądaniem lub świadczeniem przez nas usług. Przykładem przetwarzania danych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu mogą być dane dziennika (logi), które zbieramy w celu zapewnienia m.in., że nasza strona internetowa działa bez błędów, dane dotyczące kwestii technicznych związanych z wyświetlaniem naszej strony internetowej, dane, które pomagają wspierać dodatkowe funkcje strony internetowej (np. klipy wideo dotyczące produktów, katalog do przeglądania) czy też dane podane przez Ciebie w przypadku kontaktu z nami. Przykładem przetwarzania danych w celu wykonania zawartej z Tobą umowy jest sytuacja, gdy zakładasz na naszej stronie internetowej konto (rejestrujesz się), w tym celu by korzystać z tych funkcjonalności strony internetowej, które dostępne są tylko dla użytkowników zarejestrowanych. Zasady świadczenia przez nas usług dla użytkowników zarejestrowanych określa regulamin naszej strony internetowej (dalej „Regulamin” dostępny tutaj ). Niezależnie od sytuacji, zawsze informujemy Cię o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych oraz uwzględniamy Twoje prawa i interesy. Jeśli będziesz mieć pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, informacje o przysługujących Ci prawach w tym zakresie znajdziesz w części Informacje uzupełniające zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

W kolejnych punktach opisaliśmy podstawy, w oparciu o które przetwarzamy dane. W tych punktach znajdziesz szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Twoje dane są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane na naszej stronie internetowej (tj. informacje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych).

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Użytkownicy poniżej 18. roku życia nie powinni przekazywać nam danych osobowych ani wyrażać na naszą rzecz zgód na przetwarzanie danych osobowych. Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych mogą określać różne limity wiekowe w tej kwestii.

Nasza Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które do nas nie należą. Nie mamy wpływu na sposób przetwarzania Twoich danych na tych stronach internetowych ani na ich zgodność z przepisami o ochronie danych. Dlatego też ważne jest, aby zapoznać się informacjami o ochronie danych podanymi na tych stronach.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie jeśli jesteśmy do tego uprawnieni.

Część 2: Przetwarzanie danych na stronie internetowej

Jak przetwarzamy Twoje dane (wyświetlanie strony internetowej, pliki dziennika - logi, korzystanie z usług wymagających rejestracji, pliki cookie, monitoring itp.)

W tej części opisujemy dane, które przetwarzamy w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, w tym z usług na niej oferowanych, oraz cele, w których dane te są wykorzystywane.

Wyświetlanie strony internetowej, dane dziennika (logi)

Aby móc wyświetlić naszą stronę internetową w Twojej przeglądarce, korzystamy z różnych urządzeń technicznych zapewniających, że cała treść (tekst, obrazy, klipy wideo itp.) jest zawsze aktualna. Aby zapewnić, że kwestie dotyczące naszej strony internetowej, w tym szybkość jej ładowania, są stale usprawniane, korzystamy z usług technicznych, które umożliwiają nam dostarczanie treści koniecznych do wyświetlenia naszej strony internetowej.

Z przyczyn technicznych za każdym razem, gdy Twoja przeglądarka otwiera naszą stronę internetową, automatycznie przesyła ona informacje na nasz serwer sieciowy (dane dziennika-logi). Niektóre z tych informacji przechowujemy w plikach logów. Należą do nich:

 • data dostępu,
 • godzina dostępu,
 • adres URL strony internetowej,
 • wersja użytego protokołu HTTP,
 • pliki, które zostały otwarte,
 • ilość przesłanych danych,
 • typ i wersja przeglądarki internetowej,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • adres IP (w formie zanonimizowanej).

Dane dziennika (logi) nie zawierają danych osobowych, jak również nie ujawniają one Twojej tożsamości, gdyż jest to domyślne ustawienie. Dane dziennika (logi) analizujemy wyłącznie jeśli w danym wypadku jest to konieczne, w szczególności w celu usunięcia błędów w działaniu naszej strony internetowej lub w celu wyjaśnienia incydentów w zakresie bezpieczeństwa (zapobieganie atakom na naszą stronę internetową). Dane dziennika (logi) przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem.

 • adres IP (w formie zanonimizowanej).

Dane dziennika (logi) nie zawierają danych osobowych, jak również nie ujawniają one Twojej tożsamości, gdyż jest to domyślne ustawienie. Dane dziennika (logi) analizujemy wyłącznie jeśli w danym wypadku jest to konieczne, w szczególności w celu usunięcia błędów w działaniu naszej strony internetowej lub w celu wyjaśnienia incydentów w zakresie bezpieczeństwa (zapobieganie atakom na naszą stronę internetową). Dane dziennika (logi) przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem.

Dodatkowo konieczne może być zbieranie przez nas informacji o adresie IP urządzenia, a także rejestrowanie danych w celu usuwania usterek lub przechowywania dowodów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa. Dane te są usuwane po usunięciu błędu lub wyjaśnieniu incydentu z zakresu bezpieczeństwa lub jeśli cel ich przetwarzania stał się nieaktualny z innych względów. W razie wystąpienia incydentu z zakresu bezpieczeństwa przekażemy dane dziennika - logów (w zakresie dozwolonym i koniecznym w myśl obowiązujących przepisów i ustalanym odrębnie w każdym wypadku) organom prowadzącym postępowanie.

Tego typu dane dziennika (logi) zawsze przechowujemy osobno od innych danych, które dotyczą korzystania z naszej strony internetowej.

Dane, o których jest tutaj mowa, są konieczne do wyświetlania strony internetowej, w tym oferowanych na niej usług, oraz umożliwiają bezpieczne korzystanie ze strony internetowej i z tych usług.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, zapewniamy taką możliwość za pośrednictwem e-maila: kontakt@akademiasmaku.pl lub w formie pisemnej - listem na adres wskazany w regulaminie naszej strony internetowej W takiej sytuacji będziemy przetwarzać takie dane osobowe jak Twój adres e-mail lub adres pocztowy (w zależności od formy kontaktu) oraz dane wskazane w Twoim zapytaniu lub wiadomości od Ciebie,

Jeżeli okaże się to niezbędne do załatwienia sprawy w związku, z którą się z nami kontaktujesz, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu w zakresie w jakim dane te są niezbędne do obsłużenia Twojego zapytana lub wiadomości. Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne do tego, by skontaktować się z Tobą oraz udzielić Ci odpowiedzi na zadane pytanie lub wiadomość.

Celem przetwarzania powyższych danych jest umożliwienie Ci kontaktu z nami. Zaś podstawę prawną ich przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w postaci udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub wiadomość.

Powyżej wskazane dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych powyżej. Dalsze przetwarzanie będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy będzie ciążył na nas jako administratorze taki obowiązek prawny.

Przesłane nam w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów, w których zostały przez Ciebie przekazane, w szczególności w celu umożliwienia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub wiadomość.

Korzystanie z usług wymagających rejestracji

Niektóre z funkcjonalności naszej strony internetowej wymagają rejestracji, o czym szczegółowo stanowi Regulamin. Jeśli zakładasz konto na naszej stronie internetowej będziemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe:

 • adres e-mail (za pomocą którego zarejestrowałeś się),
 • historia Twojej aktywności na stronie internetowej, w tym treść zamieszczanych przez Ciebie opinii i recenzji, a także historia korzystania przez Ciebie z funkcjonalności opisanych w § 6 ust. 7 Regulaminu.

Celem przetwarzania powyższych danych jest wykonanie umowy, którą zawierasz z nami poprzez rejestrację i akceptację Regulaminu. Podstawę prawną ich przetwarzania stanowi w/w umowa.

Powyżej wskazane dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych powyżej, tj. wykonywania umowy łączącej nas z Tobą. Dalsze przetwarzanie będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy będzie ciążył na nas jako administratorze taki obowiązek prawny lub będziemy do tego uprawnieni na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności do celów archiwalnych celem obrony przed ewentualnymi roszczeniami wysuwanymi przeciwko nam i/lub celem dochodzenia naszych roszczeń, które mogą wynikać z w/w umowy.

Twoje dane zostaną usunięte w chwili, gdy nie będą już one konieczne do wykonywania umowy lub odpowiednich działań następczych, chyba, że przepis prawa wymaga od nas dalszego przechowywania tych danych.

Udział w loteriach/konkursach /promocjach

Jeśli zarejestrujesz swój udział w loterii/konkursie/promocji, będziemy przetwarzać przekazane przez Ciebie dane w celu przeprowadzenia loterii/konkursu/promocji oraz odpowiednich działań następczych. Zakres zbieranych przez nas danych wskazany jest w formularzu rejestracji udziału w danej loterii/konkursie/promocji.

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych dla tych celów znajdziesz w regulaminie danej loterii/konkursu/promocji. Twoje dane zostaną usunięte w chwili, gdy nie będą już one konieczne do przeprowadzenia loterii/konkursu lub odpowiednich działań następczych, chyba, że przepis prawa wymaga od nas dalszego przechowywania tych danych.

Jeśli skontaktujesz się z nami, wykorzystamy twoje dane wyłącznie w celu załatwienia twojej sprawy.

Profile w mediach społecznościowych

Dane osobowe, które zostaną nam przekazane po ich zebraniu w związku z Twoją wizytą w danym serwisie społecznościowym (np. fanpage na Facebooku, konto na Instagramie), przetwarzamy z zachowaniem zasad poufności i zawsze w zgodzie z przepisami prawa. Stosujemy wtyczki społecznościowe. Są to małe fragmenty kodu, łączące wizytę użytkownika na naszej stronie internetowej z daną platformą mediów społecznościowych dostawcy zewnętrznego, o których mowa poniżej w dalszej części niniejszej informacji. Wtyczka społecznościowa powiadomi dostawcę zewnętrznego, że dany użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, może także pozwolić mu na odczyt informacji z plików cookie, jakie wcześniej przesłał na komputer użytkownika.

Za przetwarzanie Twoich danych w ramach naszych profili w mediach społecznościowych odpowiada operator danego serwisu społecznościowego oraz BSH (zob. przykłady poniżej) . W zakresie, w jakim przetwarzanie tych danych odbywa się w zakresie naszej odpowiedzialności, jesteśmy do Twojej dyspozycji jeśli chodzi o pytania dotyczące ochrony danych oraz wykonywania Twoich praw zgodnie z niniejszą informacją o ochronie danych.

Przetwarzanie danych przez serwisy społecznościowe

Serwisy społecznościowe przetwarzają Twoje dane osobowe niezwłocznie po tym, jak z nich skorzystasz. Przetwarzanie związane jest m.in. z następującymi procesami:

 • przeglądanie strony lub wiadomości lub klipu wideo na stronie,
 • zapisywanie i wypisywanie się jako fan danej strony,
 • oznaczanie strony lub wiadomości polubieniem, brakiem polubienia albo w podobny sposób,
 • polecenie strony w wiadomości lub komentarzu,
 • udostępnianie treści ze strony w serwisie społecznościowym,
 • skomentowanie, podzielenie się lub napisanie odpowiedzi na wiadomość,
 • ukrycie aktywności na stronie lub zgłoszenie spamu,
 • kliknięcie, na innej stronie internetowej, w tym stronie internetowej poza serwisem społecznościowym, odnośnika prowadzącego do danej strony,
 • przesunięcie kursora myszy na nazwę lub zdjęcie profilowe w celu obejrzenia podglądu treści,
 • korzystanie z funkcji oferowanych przez operatora serwisu społecznościowego, w tym strony internetowej, numeru telefonu, przycisku „zaplanuj trasę” lub innego przycisku,
 • informowanie o tym czy logowanie następuje z komputera czy z urządzenia mobilnego.

Na wskazanych poniżej stronach możesz sprawdzić jakie dane osobowe są zbierane przez poszczególne serwisy społecznościowe, w jaki sposób są one przetwarzane i jakie prawa w zakresie ochrony danych przysługują Ci względem operatora serwisu. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez operatorów serwisów społecznościowych.

Przetwarzanie danych przez nas

Na naszej stronie internetowej w serwisie społecznościowym mamy za pośrednictwem jego operatora dostęp do następujących kategorii danych:

 • Operator udziela nam dostępu do analiz statystycznych zapewniających informacje o korzystaniu z naszej strony w serwisie społecznościowym. Dane te nie umożliwiają nam przeprowadzanie analiz korzystania z naszej strony przez poszczególne osoby. Mamy jedynie dostęp do danych zagregowanych, które dotyczą odwiedzających naszą stronę i sposobu, w jaki z niej korzystają (np. liczba odwiedzin, polubień, osób śledzących stronę, regiony, z których osoby te pochodzą, ich grupy wiekowe, płeć itp.). Nie są nam udostępniane dane poszczególnych użytkowników, w oparciu o które została przeprowadzona analiza.
 • Możemy określić grupę docelową naszego profilu w mediach społecznościowych lub grupę docelową poszczególnych artykułów, które publikujemy. Ustawienia oparte są na parametrach ogólnych (np. grupa wiekowa, język, region, zainteresowania), które pozwalają dostosować nasze treści do określonych grup. Nie jest możliwe odniesienie się przez nas do poszczególnych osób lub ich zidentyfikowanie na podstawie danych, które otrzymujemy od operatora serwisu społecznościowego.
 • Powyższe dane przetwarzamy wyłącznie w celu udostępnienia grupie docelowej treści zawartych w naszym profilu oraz w celu lepszego zrozumienia i optymalizacji sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron w mediach społecznościowych.
 • Jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio poprzez operatora serwisu społecznościowego albo w inny sposób oznaczający dobrowolne i świadome przekazanie danych osobowych (np. bezpośrednie dołączenie do sieci naszego profilu w mediach społecznościowych), będziemy przechowywać i przetwarzać te dane w celu umożliwienia Ci kontaktu z nami.

Zwracamy uwagę, że nie mamy wpływu na przetwarzanie danych (w związku z ich przekazywaniem do serwisu społecznościowego) przez operatorów serwisów społecznościowych.

Aby dowiedzieć się jakie dane osobowe są zbierane przez poszczególne serwisy społecznościowe, w jaki sposób są one przetwarzane i jakie prawa w zakresie ochrony danych przysługują Ci względem operatora serwisu, zapoznaj się z informacjami dostępnymi pod następującymi adresami:

Informacje o ochronie prywatności w związku z korzystaniem z naszych profili w mediach społecznościowych.

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy i jak one działają

Pliki cookie

Plik Cookie to mały plik tekstowy, zapisywany przez witrynę internetową na Twoim komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu. Plik cookie zawiera dane na temat korzystania przez Ciebie z tej strony. Pliki te nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów na komputery. Pliki cookie są tworzone w chwili, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, albo za pomocą kodu pikselowego lub narzędzia typu web beacon. Pliki cookie mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer sieciowy tej samej domeny, za pomocą której zostały utworzone. Używamy plików cookie i innych, podobnych mechanizmów, aby poznać w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony Internetowej oraz do celów marketingowych, w tym aby wyświetlać im reklamy w innych miejscach w Internecie.

Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają przechowywanie i dostęp przez pliki cookie do Twojego urządzenia. Niektóre pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej. Przy pierwszym wejściu na naszą stronę internetową prosimy Cię o wyrażenie zgody na instalację plików cookie innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej.

Naszą stronę internetową można również przeglądać bez plików cookie. Przeglądarki internetowe często są skonfigurowane tak, by akceptować pliki cookie. Aby uniemożliwić Twojej przeglądarce internetowej korzystanie z plików cookie, możesz je wyłączyć w jej ustawieniach oraz usunąć utworzone już pliki cookie. Informacje o tym, jak wyłączyć obsługę plików cookie lub je usunąć, znajdziesz dzięki funkcji pomocy w Twojej przeglądarce. Wyłączenie/usunięcie plików cookie może skutkować nieprawidłowym działaniem poszczególnych funkcji naszej strony internetowej. Pliki cookie, które są konieczne do działania określonych funkcji naszej strony internetowej, są opisane poniżej. Dodatkowo wyłączenie/usunięcie plików cookie dotyczy wyłącznie przeglądarki, w której te czynności zostaną wykonane. Dlatego też w innych przeglądarkach należy powtórzyć czynność wyłączenia/usunięcia plików cookie.

Oprócz powyższego istnieją różne sposoby zapobiegania tworzeniu określonych plików cookie poprzez zaznaczenie ich w oknie pojawiającym się przy wejściu na naszą stronę internetową lub indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych dostawców usług, z których narzędzi korzystamy w określonych celach. Ta druga możliwość jest bezpośrednio związana z danym narzędziem.

 • Sesyjne pliki cookie

Oferując naszą stronę internetową, korzystamy z sesyjnych plików cookie, które zapisujemy na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz naszą stronę – bez względu na to, które pliki cookie zaznaczyłeś w oknie, które pojawiło się przy wejściu na nią. Pliki te są zawsze automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki (programu). Umożliwia nam to oferowanie różnych funkcji na naszej stronie internetowej dzięki informacjom z plików cookie.

Korzystamy z niezawierających danych osobowych sesyjnych plików cookie w następujących celach:

 • zapewnianie bezbłędnego wyświetlania zawartości audio i wideo (np. odtwarzanie klipów z portali Vimeo i YouTube),
 • tymczasowe zapisywanie niektórych informacji wprowadzonych przez użytkownika (np. identyfikator sesji na bazie którego użytkownik jest identyfikowany),
 • usprawnianie przyjazności strony dla użytkowników oraz pomiar zasięgu statystycznego.

Sesyjne pliki cookie zawierające dane osobowe, które wykorzystujemy w określonych celach:

 • sesyjne pliki cookie, w których tymczasowo zapisane są określone informacje identyfikujące lub uwierzytelniające, w tym pliki cookies, dzięki którym użytkownik pozostaje zalogowany na naszej stronie internetowej przy kolejnych wizytach.

Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, nie później jednak niż z końcem okresu, na jaki zostały utworzone. W przypadku plików cookies, dzięki którym pozostajesz zalogowany przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej, trwałość tych plików wynosi 120 minut.

Stałe pliki cookie

Stałe pliki cookie pozostają zapisane w Twoim urządzeniu także po zamknięciu przeglądarki internetowej. Informacje zapisane w tych plikach wykorzystujemy do oferowania wygodnych funkcji na naszej stronie internetowej (np. zapisywanie określonych preferencji lub ustawień języka), ale także do zbierania danych o zachowaniu użytkowników na naszej stronie w celu jej usprawniania (np. wykrywanie błędów) oraz spersonalizowania wyświetlanych reklam.

Stałe pliki cookie zawierające dane osobowe umożliwiające zbieranie informacji o Twoim zachowaniu są przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą, którą możesz wyrazić przy pierwszej wizycie na naszej stronie, zaznaczając odpowiednią opcję w wyświetlonym oknie. Zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Twoich zachowań możesz wycofać w dowolnej chwili, usuwając wszystkie pliki cookie zapisane w Twojej przeglądarce internetowej. W takim wypadku konieczne może być jednak podjęcie nowej decyzji co do korzystania z plików cookie do wskazanych powyżej celów, ponieważ przy wejściu na naszą stronę internetową ponownie wyświetli się okno z pytaniem o zgodę. W dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia cookies poprzez wybór odpowiednich opcji tutaj albo poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Więcej informacji na ten temat możesz też znaleźć na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/ . Zablokowanie przez Ciebie konkretnych plików cookies będzie uważane za odwołanie zgody i będzie oznaczało, że nie przetwarzamy już Twoich danych w tym zakresie.

Możesz także wycofać zgodę na korzystanie z poszczególnych narzędzi analitycznych/marketingowych, zgodnie z poniższymi informacjami.

Dane zawarte w stałych plikach cookie są przechowywane do końca okresu w nich określonego albo do chwili ich usunięcia lub wycofania przez Ciebie zgody.

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie – w tej części wyjaśniamy z jakich plików cookie korzystamy i jakie dane są tworzone i przetwarzane

Poniżej szczegółowo opisano technologie wykorzystywane przez nas i naszych partnerów do analizowania zachowań użytkowników:

Sieciowe narzędzia analityczne korzystające z profili użytkowników

Korzystamy z sieciowych narzędzi analitycznych do celów reklamy, badań marketingowych i pozyskiwania informacji zwrotnych od użytkowników w odniesieniu do działania naszej strony internetowej (oraz, w odpowiednich wypadkach, w celu przesłania Ci za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji marketingowych). Do tych celów wykorzystujemy analityczne pliki cookie lub skrypty języka Java, co pozwala nam zbierać i przetwarzać dane o Twojej pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej oraz ewentualnym kliknięciu w linki zawarte w przesłanych Ci informacjach marketingowych. Zbieranie danych na temat korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej oraz tworzenie Twojego profilu w tym zakresie mają miejsce z użyciem identyfikatora cookie. Twój adres IP nie jest zbierany lub jest anonimizowany bezpośrednio po zebraniu. W związku z tym niemożliwe jest bezpośrednie określenie Twojej tożsamości na podstawie wspomnianego identyfikatora.

Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje o sieciowych narzędziach analitycznych oraz o tym jak uniemożliwić im zbieranie i przetwarzanie Twoich danych albo ograniczyć zakres tych czynności.

Twoje odwiedziny na naszej stronie wiele mówią nam o tym czy jest ona atrakcyjna – dlatego korzystamy z sieciowych narzędzi analitycznych, by stale usprawniać jej działanie.

Analizy statystyczne naszej Strony Internetowej:

Google Analytics

Korzystamy z narzędzi zbierających dane statystyczne, dzięki którym możemy zrozumieć jak użytkownicy korzystają
z naszej strony internetowej. Dane, które otrzymujemy z tych narzędzi, nie dają nam informacji o konkretnej osobie
i nie łączymy ich z innymi danymi, które nam podajesz. Przetwarzamy dane dotyczące używania i tworzymy profile użytkownika przy pomocy serwisu Google Analytics należącego do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Informacje dotyczące wykorzystywania przez Ciebie naszej strony internetowej przekazywane są na serwer Google, gdzie są one analizowane i zwracane nam w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu naszej strony internetowej.

Korzystamy z Google Analytics. Google może gromadzić na swoich serwerach dane pozyskane z plików cookies z różnych stron internetowych i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów związanych z ruchem na stronach internetowych.

Informacje, jakie zbiera Google Analytics o użytkownikach, to np.: ile razy użytkownik odwiedza witrynę; data pierwszej i ostatniej wizyty; czas trwania odwiedzin; strona, z której użytkownik odwiedził witrynę; wyszukiwarka, której użytkownik używa; link, który został kliknięty; miejsce na świecie, z którego użytkownik uzyskuje dostęp, itp.

Używamy Google Analytics w ten sposób, by Twój adres IP był skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przetwarzany przez Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Możliwość rezygnacji : Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu przez Google Analytics informacji pochodzących z jego przeglądarki, instalując specjalną wtyczkę znajdującą się tutaj . Dalsze szczegółowe informacje o działaniu Google Analytics można znaleźć tutaj . Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dotyczących używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” - rezygnacji), jak również zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Google poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”.

Adobe Tag Manager - Adobe Analytics + Adobe Test & Target Do celów analityki sieciowej oraz celem poprawienia formy i działania serwisu dostosowując sam serwis i jego zawartość do Twoich potencjalnych zainteresowań korzystamy z narzędzi Adobe Audience Manager i Adobe Tracking (dalej jako „Adobe Analytics”) oraz Adobe Test & Target – usług oferowanych przez spółkę Adobe Systems Software Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia (dalej jako „Adobe”). Informacje dotyczące Twojego korzystania z naszej strony internetowej są przekazywane na serwery spółki Adobe, a następnie analizowane i przesyłane do nas w formie danych zagregowanych. Dane te umożliwiają nam określenie ogólnych tendencji w zakresie korzystania z naszej strony internetowej.

Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z Twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić twoją tożsamość (np. adres e-mailowy). Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przechowywane są w usłudze przez nie więcej niż 24 godziny od chwili ich zebrania.

Możliwość rezygnacji : aby zablokować zbieranie Twoich danych użytkowania, skorzystaj ze strony internetowej http://bsh.tt.omtrdc.net/optout . Informacje o sposobie działania plików cookie wykorzystywanych przez narzędzie Adobe Test & Target oraz instrukcje jak je zablokować dostępne są pod adresem https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html .

Korzystamy z narzędzi Adobe Tag Manager - Adobe Analytics + Adobe Test & Target do celów analityki sieciowej oraz celem poprawienia formy i działania serwisu, aby dostosować sam serwis i jego zawartość do Twoich potencjalnych zainteresowań.

Mouseflow

Aby poprawić jakość naszej strony internetowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług, rejestrujemy ruchy i kliknięcia myszką losowo wybranych użytkowników naszej strony internetowej, przy czym ich adresy IP są anonimizowane.

W celu zbierania danych użytkowania, o których mowa powyżej, korzystamy z usług spółki Mouseflow ApS z siedzibą pod adresem Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania.

Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z Twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić twoją tożsamość (np. adres e-mailowy). Dane użytkowania usuwane są po trzech miesiącach od dnia ich zebrania.

Możliwość rezygnacji : jeśli nie chcesz, żeby Twoje dane użytkowania były zbierane, skorzystaj ze strony spółki Mouseflow dostępnej pod adresem https://mouseflow.com/opt-out/ .

Mouseflow służy nam w celu poprawienia jakości naszej strony internetowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług.

HotJar

Aby poprawić jakość naszej strony internetowej korzystamy z narzędzia HotJar, które rejestruje dane odnośnie zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora, przybliżona lokalizacja, używane urządzenie, system operacyjny, rodzaj przeglądarki. Otrzymane w ten sposób dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany, w celu ulepszania przez nas sposobu działania Strony.

Więcej informacji na temat działania narzędzia Hotjar możesz znaleźć tutaj. Możesz zablokować mierzenie Twojej aktywności przez Hotjar korzystając linku tutaj .

HotJar służy nam w celu ulepszania sposobu działalności strony.

Wtyczki społecznościowe

Treści umieszczone na naszej stronie internetowej mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych za pomocą odpowiednich zintegrowanych przycisków. Wszystkie przyciski umożliwiające udostępnianie treści w sieciach społecznościowych są zintegrowane w formie prostych hiperlinków, a nie pluginów opracowanych przez właścicieli tych sieci. Dzięki temu Twoje dane nie są automatycznie przesyłane na serwery sieci społecznościowych niezwłocznie po tym, jak wejdziesz na naszą stronę internetową. Dodatkowo jeśli udostępniasz treści z naszej strony internetowej, przesyłamy wyłącznie te informacje, które są konieczne do udostępnienia tych treści (np. odnośnik do treści, które chcesz udostępnić). W tym kontekście nie przesyłamy danych osobowych.

Jednocześnie w sieciach społecznościowych można znaleźć proste linki do naszych stron internetowych. Jeśli klikniesz w odnośnik prowadzący z naszej strony internetowej do danej sieci społecznościowej albo jeśli zalogujesz się do niej w celu udostępnienia treści z naszej strony internetowej, Twoje dane będą przetwarzane przez właściciela tej sieci.

 • YouTube

Filmy na naszej stronie internetowej osadzane są za pomocą wtyczek z serwisu YouTube (serwis stanowiący własność firmy Google). Gdy odtwarzasz wideo na naszej stronie internetowej, Google otrzymuje o tym informację z Twojej przeglądarki, nawet jeśli nie posiadasz profilu Google/YouTube albo nie jesteś akurat zalogowany w Google/YouTube. Jeśli wcześniej zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo do Twojego profilu.

Jeśli chcesz zapobiec zbierania przez YouTube informacji o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej, możesz nie odtwarzać filmu lub musisz się wylogować z serwisu YouTube. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na naszej stronie internetowej wtyczek, poprzez wybór odpowiednich ustawień tutaj.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez serwis YouTube możesz znaleźć tutaj

Możesz udostępniać treści z naszej strony internetowej w sieciach społecznościowych bez obawy o swoje dane.

Piksel konwersji Facebooka

Stosujemy tzw. „piksel konwersji Facebooka” w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook i Instagram.

Za pomocą tego narzędzia serwis Facebook uzyskuje informację (przypisaną do Twojego profilu w tym serwisie) o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową. Dzięki temu możemy zlecać na portalu Facebook i Instagram reklamy do tych osób, które były na naszej stronie internetowej lub na poszczególnych jej podstronach (remarketing).

Następnie otrzymujemy od firmy Facebook jedynie dane statystyczne dotyczące skuteczności reklam (np. ile osób zobaczyło naszą reklamę, ile osób w nią kliknęło), bez odniesienia do konkretnych użytkowników.

Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook lub Instagram, zachęcamy Cię do przeczytania dalszych informacji
o ochronie danych w tych serwisach: https://www.facebook.com/about/privacy/

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej i posiadasz konto w mediach społecznościowych, te serwisy połączą Twoją wizytę na naszej stronie internetowej z Twoim profilem i dzięki temu zobaczysz w nich nasze reklamy

Google Ads – reklama behawioralna i inne narzędzia Google

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na Twoim urządzeniu plików cookie i korzysta z tych informacji w celu wyświetlania reklam na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach. Dane te są zbierane na wszystkich stronach, na których zezwoliłeś na używanie plików cookie (w tym na naszej stornie internetowej), a także z reklam, w które kliknąłeś. Zazwyczaj pliki cookie pochodzące od Google wygasają po 3 miesiącach.

My jako reklamodawcy korzystający z usług Google nie mamy dostępu do danych z plików cookie zapisanych na Twoim urządzeniu, ale możemy zlecać reklamy do wybranych przez nas odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły naszą stronę internetową (lub jej konkretną podstronę) w ciągu ostatnich 7 dni.

Dane te stanowią dla nas jedynie materiał statystyczny, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane z pików cookie nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.

Więcej o tym, w jaki sposób Google używa plików cookie do wyświetlania reklam i jak możesz zarządzać swoimi ustawieniami co do reklam, możesz przeczytać tutaj .

Używamy również za pomocą Google Ads narzędzia DoubleClick, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez GoogleAds i analitykę jej rezultatów.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics, które pomaga nam zrozumieć, jak korzystasz z naszej strony internetowej

Sieci społecznościowe oraz podobne sieci i usługi

Treści umieszczone na naszej stronie internetowej mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych za pomocą odpowiednich zintegrowanych przycisków. Wszystkie przyciski umożliwiające udostępnianie treści w sieciach społecznościowych są zintegrowane w formie prostych hiperlinków, a nie pluginów opracowanych przez właścicieli tych sieci. Dzięki temu Twoje dane nie są automatycznie przesyłane na serwery sieci społecznościowych niezwłocznie po tym, jak wejdziesz na naszą stronę internetową. Dodatkowo jeśli udostępniasz treści z naszej strony internetowej, przesyłamy wyłącznie te informacje, które są konieczne do udostępnienia tych treści (np. odnośnik do treści, które chcesz udostępnić). W tym kontekście nie przesyłamy danych osobowych.

Jednocześnie w sieciach społecznościowych można znaleźć proste linki do naszych stron internetowych. Jeśli klikniesz w odnośnik prowadzący z naszej strony internetowej do danej sieci społecznościowej albo jeśli zalogujesz się do niej w celu udostępnienia treści z naszej strony internetowej, Twoje dane będą przetwarzane przez właściciela tej sieci.

Jeśli w trakcie korzystania z naszej strony internetowej jesteś zarejestrowany i zalogowany w innych sieciach lub usługach wymagających rejestracji (np. YouTube), sieci i usługi te mogą zbierać informacje dotyczące korzystania oraz zapisywać ustawienia, np. w zakresie odtwarzania klipów wideo. Niemniej jednak dane te są zbierane wyłącznie przez daną sieć lub usługę, na jej odpowiedzialność, oraz przetwarzane przez danego usługodawcę.

Aby uzyskać informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez właściciela danej sieci społecznościowej, jak również swoich praw i ustawień, które pomogą chronić Twoją prywatność, należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych udostępnionymi na stronie internetowej danej sieci społecznościowej.

Możesz udostępniać treści z naszej strony internetowej w sieciach społecznościowych bez obawy o swoje dane.

Sytuacje, w których przesyłamy Twoje dane innym podmiotom

W celu prowadzenia naszej strony internetowej ora świadczenia za jej pośrednictwem usług dla Ciebie, współpracujemy z wieloma usługodawcami. Usługodawców tych wybieramy starannie i zawieramy z każdym z nich odpowiednią umowę, by chronić Twoje dane.

W związku z tym, Twoje dane mogą być przekazywne usługodawcom z którymi współpracujemy w tym zakresie:

 • usługodawcy świadczącemu usługi hostingowe, w tym powiązane usługi techniczne (np. kontrola i pomiar wydajności, sieci dostarczania treści),
 • usługodawcy zapewniającemu dodatkowe funkcjonalności naszej strony internetowej (np. klipy wideo dotyczące produktów, katalog do przeglądania),
 • usługodawcy świadczącemu usługi programistyczne,
 • usługodawcy świadczącemu usługi w zakresie sprzedaży i marketingu,

W przypadku odbiorców Twoich danych będących odrębnymi administratorami danych, Twoje dane przekazujemy wyłącznie jeśli jest to konieczne do zrealizowania zawartej z Tobą umowy, jeśli my lub odbiorca danych ma uzasadniony interes w ujawnieniu Twoich danych lub jeśli wyraziłeś zgodę na dany przypadek przekazania danych. W takim wypadku Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do odbiorcy Twoich danych.

Odbiorcami Twoich danych, w tym usługodawcami, mogą być podmioty należące do naszej grupy kapitałowej.

Oprócz tego Twoje dane mogą być przekazywane innym odbiorcom w sytuacji, gdy jesteśmy zobowiązani do takiego działania na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych.

Wszyscy nasi usługodawcy przetwarzający twoje dane w związku z działaniem naszej strony internetowej są starannie wybierani i muszą spełniać standardy w zakresie ochrony danych.

Punkt kontaktowy w zakresie pytań dotyczących ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych lub możliwości skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz skorzystać z poniższych danych, by skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Inspektor Ochrony Danych

Dr. Thorsten Thaysen


email: data-protection-pl@bshg.com

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres:

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych
Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych.

Zmiany niniejszych informacji o ochronie danych

Niniejsze informacje o ochronie danych odzwierciedlają aktualny sposób przetwarzania danych na naszej stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia wszelkich zmian niniejsze informacje zostaną odpowiednio zaktualizowane. Na naszej stronie internetowej zawsze dostępna jest aktualna wersja informacji o ochronie danych, dzięki czemu możesz zapoznać się z zakresem danych, które przetwarzamy.

Część 3: Prawa użytkowników

Informacje uzupełniające zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Podstawa prawna przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach wskazanych w niniejszej informacji na następujących podstawach prawnych:

 • art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/679:
  • korzystanie ze strony internetowej, w tym korzystanie z usług dostępnych wyłącznie dla osób zarejestrowanych,
  • udział w loteriach lub promocjach.
 • art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679:
  • kwestie techniczne związane z wyświetlaniem strony internetowej (np. sieci dostarczania treści),
  • dodatkowe funkcje strony internetowej (np. klipy wideo dotyczące produktów, katalog do przeglądania),
  • dane zapisywane w plikach dziennika,
  • kontakt z nami,
  • udział w konkursach,
  • sesyjne i stałe pliki cookie niezbędne do korzystania ze strony internetowej.
 • art. 6 ust.1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/679:
  • stałe pliki cookie rejestrujące sposób korzystania ze strony internetowej,
  • sieciowe działania analityczne i marketingowe:
  • Google Ads
  • Google Analytics
  • Piksel konwersji Facebooka
  • Wtyczki społecznościowe – YouTube
  • HotJar
  • Adobe Analytics (Adobe Tag Manager)
  • Mouseflow

Twoje prawa

Poniżej znajdziesz opis przysługujących Ci praw w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Wykonywanie przysługujących Ci praw w zakresie ochrony danych

Jeżeli będziesz miał pytania lub będziesz chciał zrealizować przysługujące Ci prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt poprzez:

Rekomendowanym kanałem kontaktu jest formularz wniosku pod adresem https://datarequest.bsh-group.com/pl/how-to?c=plhttps://datarequest.bsh-group.com/

Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, możesz:

• skorzystać z odnośnika zlokalizowanego u dołu danego e-maila;

• przesłać wiadomość na adres Data-Protection-PL@bshg.com wpisując w temacie „Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych drogą elektroniczną” oraz podając swoje imię, nazwisko i adres e-mailowy; lub

• skorzystać ze specjalnie przeznaczonego do tego formularza dostępnego na stronie https://datarequest.bsh-group.com/pl/how-to?c=pl

Przysługujące Ci prawa w zakresie ochrony danych

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych: na żądanie udzielimy Ci informacji na temat Twoich danych, które przetwarzamy.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia Twoich danych osobowych: na Twoje żądanie sprostujemy nieprawidłowe dane oraz uzupełnimy niekompletne dane (z uwzględnieniem celów przetwarzania).

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych: na Twoje żądanie usuniemy Twoje dane osobowe, które przetwarzamy. Niemniej jednak niektóre dane zostaną usunięte dopiero po upłynięciu obowiązkowego okresu ich przechowywania, czego w niektórych wypadkach mogą wymagać obowiązujące przepisy lub co może być konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań umownych względem Ciebie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych: w określonych prawnie przypadkach możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych jeśli skierujesz do nas takie żądanie. Dane są przetwarzane wówczas w ograniczonym zakresie.

Prawo do wycofania zgody: możesz w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem od momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na odstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: możesz w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych ze skutkiem w przyszłości, jeżeli przetwarzany Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia (UE) 2016/679. W wypadku, gdy wyrazisz sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych – chyba, że istnieją ważne lub uzasadnione przyczyny przemawiające za ich dalszym przetwarzaniem. W przypadku przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych: w określonych prawem przypadkach, możesz żądać przekazania Ci lub przesłania bezpośrednio innemu administratorowi w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: możesz wnieść skargę w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych do organu nadzorczego ds. ochrony danych, w tym do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych): Urząd Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl

Aby zapewnić pełną kontrolę nad Twoimi danymi, przysługują Ci kompleksowe prawa, z których możesz skorzystać, by zdecydować o sposobie, w jaki przetwarzamy te dane.

Przesyłanie danych do podmiotów z siedzibą poza EOG

Dane osobowe przekazujemy też podmiotom, które mają siedzibę poza EOG, w tzw. państwach trzecich.
W takim wypadku przed udostępnieniem danych upewniamy się, że odbiorca zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie wydanej przez Komisję Europejską w odniesieniu do danego kraju decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony albo umowy zawartej pomiędzy z odbiorcą Twoich danych, która zawiera standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską) albo że wyraziłeś zgodę na ich udostępnienie.

W przypadku przekazywania danych na podstawie art. 46, 47 lub 49 ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia (UE) 2016/679 na Twój wniosek przedstawimy Państwu wskazanie właściwych lub odpowiednich zabezpieczeń, które stosujemy, oraz sposób, w jaki mogą Państwo uzyskać od nas kopię tych zabezpieczeń. W tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w części niniejszej informacji o ochronie danych zatytułowanej „ Punkt kontaktowy w zakresie pytań dotyczących ochrony danych ”.

Twoje dane przekazujemy odbiorcom spoza UE wyłącznie jeśli gwarantują oni ich ochronę.

Obowiązuje od: 28.05.2024 r.
Wersja: DPI_AS_1.3.0_PL