Podstawowe informacje prawne

Podmiot odpowiedzialny za stronę internetową www.akademiasmaku.pl:


BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 183

02-222 Warszawa


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

nr KRS 0000023973

REGON 012604823

NIP 524-010-46-41

Numer BDO: 000006798

kapitał zakładowy: 300 000 000 PLN